· vystavenie colných dokladov : JCD, JCDd, EUR1,  A.TR, DCH, DCHd, TIR  CARNET, CMR,

 

· zastupovanie v colnom konaní (export, import), pre všetky režimy : voľný obeh, colný sklad, aktívny zušľahťovací styk,

             pasívny zušľahťovací styk, 

·  

 

· Elektronické colné konanie : vývoz (ECKv)

 

· ručenie T1, T2

 

· Poradenstvo

 

· poskytovanie služieb v oblasti štatistického zisťovania : INTRASTAT-SK, CZ

        

        

Office :

Staviteľská 7        

831 04 Bratislava

          

 

 

 

E-mail : gescom@gescom.sk 

E-mail : coldek@gescom.sk

            

 

Fax : + 421 2 4927 2522        

Tel. : + 421 2 4927 2204        

Kontakty :

Tel. : + 421 905 328 710

Tel. : + 421 918 184 497          

       

 

Spoločnosť  GESCOM s.r.o Vám ponúka služby v oblasti colnej deklarácie :